First Steps

Intro

Första Stegen är ett grundläggande material för att följa upp och hjälpa till att grunda nya kristna i sin tro och ta första stegen i sin relation med Gud. Vår längtan är att göra nya kristna grundade i sin identitet i Kristus och att hjälpa utrusta dem för att dela sin tro med andra.

Materialet i Första Stegen är utformat efter hur de flesta människor lär sig:

 • Tillsammans med andra
 • Genom att diskutera och dela sina tankar tillsammans kring ett särskilt ämne
 • Genom att tänka igenom sitt eget livs historia
 • Genom att tänka ut hur man personligen kan tillämpa vad man lär sig

Målet för varje session är att ha ett riktat samtal kring en nyckeltext i Bibeln. Din roll som samtalsledare är att leda gruppen i att upptäcka sanningen tillsammans. Du behöver inte vara lärare eller ha gått någon bibelskola.

En god tumregel i det här sammanhanget är att låta de nya kristna prata 70% av tiden och du ungefär 30%. Din roll som ledare är att låta den Helige Ande hjälpa dem upptäcka vad texten vill lära oss.

Om de blir mycket diskussion kring vissa delar, eller om gruppen behöver mer tid att utforska en viss fråga, kan man dela sessionen i två delar och ha den över två veckor.

Sessionens utformning

Första Stegen använder sig av en form som kallas Tre Tredjedelar. De tre delarna är ’Blicka Bakåt’, ’Blicka uppåt’, ’Blicka Framåt’. De utgör grundstrukturen för varje session och gör det enkelt att minnas och förklara för andra.

Blicka Bakåt

Det är här som gruppen får tid att lära känna varandra, berätta hur läget är och dela hur saker och ting har gått sen förra sessionen. Deltagarna i gruppen får visa omsorg om varandra och lära sig att stå ansvariga inför andra. Det är viktigt att alla ges en chans att dela.

Du kan antingen låta gruppen be för varandra efter att alla delat, eller så kan du skriva ner vad ni delar och be tillsammans senare. I början kan en del känna sig obekväma med att be tillsammans, men uppmuntra deltagarna att försöka och se efterhand till att det inte bara är du som ber. När deltagarna delar och det visar sig ett behov där gruppen kan vara till hjälp, låt då de andra erbjuda sig. Gör inte allt för gruppdeltagarna. Låt andra i gruppen kliva fram och visa praktisk omsorg för sina meddeltagare och orten där de bor. Några frågor som kan vara till hjälp i den här delen av sessionen är:

 • Vad har hänt sen sist?
 • Finns det något du skulle vilja att vi ber för?
 • Finns det något som vi skulle kunna hjälpa dig med?
 • Vad har du märkt att det finns för behov på din hemort, i din familj eller bland dina vänner det senaste? Är det något som du/vi kan göra för att hjälpa på det området?
 • Hur har det gått för dig med tillämpningen från vår förra session?
 • Med vem har du delat det du lärde dig i vår förra session?
 • Har du kunnat hjälpa till med några av de behov som du hade märkt och delade i vår förra session?

Blicka Uppåt

Blicka Uppåt är att se upp till Gud och Hans Ord. Ni kommer att titta på en passage i Skriften eller undersöka viktiga koncept tillsammans, utforska vad som står och vad det betyder. Börja med att förklara huvudsyftet med sessionen, som står alldeles i början av den aktuella sessionen. Du behöver också läsa igenom Skriftstället ett par gånger. Första gången är för att gruppen ska få höra texten och få en chans att reda ut svåra eller okända ord. Andra gången är för att befästa vad som sagts. Det kan vara bra att andra gången låta gruppen ’bara lyssna’.

För att hjälpa nya kristna lära sig att studera Bibeln på egen hand, försöker vi få dem att ställa lite generella frågor till texten. Några av dessa är:

 • Var det något som var svårt att förstå?
 • Är det någonting i den här texten som är betydelsefullt för dig?
 • Vad säger oss dagens text om Gud? Om människor? Om Guds relation med oss?
 • Hur tycker du den här texten relaterar till temat för sessionen?
 • Har du några andra kommentarer eller frågor kring den här texten?
 • Hur skulle du sammanfatta vad vi har lärt oss idag?

Blicka Framåt

Blicka Framåt är den del av sessionen då gruppen tänker ut hur de kan tillämpa vad de lär av texten. De får också en chans att fundera på med vem de ska dela vad de lär sig. Förhoppningsvis kommer det fram olika tillämpningar naturligt under Blicka Uppåt, när gruppen har bearbetat texten och diskuterat vad de sett, svarat på frågor och delat sina egna tankar/idéer. Vi vill göra en stark avslutning, då det är tillämpningsdelen i sessionen som verkligen kommer att befästa en ny troende i sanningarna i sin nya tro. Tillämpningen bör vara enkel, mätbar, genomförbar, realistisk och tidsbegränsad. Det ska vara klart för alla att när gruppen ses igen, kan du fråga om de kunnat göra vad de sagt att de skulle göra. Här är lite tips på hur du kan hjälpa andra att komma på egna tillämpningar:

 • Använd ett ’jag ska’-påstående. I slutet av varje session, be alla att dela ett ’jag ska’-påstående, exempelvis:
  • ’Jag ska tacka Gud dagligen för vissheten jag har om Hans frälsning.’
  • ’Jag ska be Gud varje dag att visa mig ett behov jag kan möta hos någon av mina nära och kära.’
 • Skriv ner en lärdom som ni fått från dagens session.
 • Ta reda på med vem de kommer dela om vad ni lärt er idag.

Avsluta sessionen

När ni avrundar, gör en sammanfattning av lektionen. Avsluta sedan med bön för varandra, att de skulle tillämpa vad de lärt sig, och kunna dela det med någon annan. Bestäm tid och plats för nästa träff, och påminn dem att känna sig fria att bjuda in andra att följa med till gruppen.