Visshet

Första Stegen är en resurs för att hjälpa dig förstå och växa i vad det innebär att vara en efterföljare till Kristus. De här träffarna kommer hjälpa oss att tillsammans upptäcka och tillämpa några av de grundläggande principerna i vad det betyder att följa Kristus och berätta om honom för andra.

Blicka Bakåt

 • Vad är du tacksam för den här veckan?
 • Vad har du som du känner är svårt och hur kan vi hjälpa till?
 • Vilka behov har du sett i samhället där vi bor/vårt campus/vår skola?

Det vore bra att be för varandra kring de här behoven.

 • Hur har du tillämpat lektionen från förra veckan?
 • Vem har du berättat för och vad fick du för reaktion?

Blicka Uppåt

Huvudfråga: Hur kan en person som tagit emot Jesus veta med säkerhet att vi kommer tillbringa evigheten med Gud?

Påstående: Hur kan du veta att du har en säker, personlig relation med Gud?

Johannes 10:7-30

och därför förklarade han det för dem.Jag är grinden till fåren, sa han.

Alla andra som kom före mig var tjuvar och rövare, men fåren lyssnade inte till dem.

Ja, jag är grinden. De som kommer in genom grinden ska bli räddade och kommer att gå in och ut och finna gröna ängar.

10 Tjuvens ärende är att stjäla, döda och förstöra. Mitt ärende är att ge evigt, överflödande liv.

11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

12 Den som är anställd springer sin väg när han ser vargen komma, och han överger fåren för de är inte hans och han är inte deras herde. Och vargen anfaller dem och skingrar flocken.

13 Den anställde har ingen omsorg om fåren.

14 Jag är den gode herden, och jag känner mina egna får, och de känner mig

15 på samma sätt som min Far känner mig och jag känner min Far. Jag ger mitt liv för fåren.

16 Jag har andra får också, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag föra hit, och de ska lyssna till min röst. Så ska det bli en fårhjord med en herde.

17 Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka.

18 Ingen kan döda mig utan min tillåtelse, jag ger mitt liv frivilligt. Jag har rätt och makt att ge det när jag vill, och också rätt och makt att ta tillbaka det. Fadern har gett mig den rätten.

19 När han sa detta råkade de judiska ledarna om igen i luven på varandra.

20 En del av dem sa: Han är besatt av en ond ande eller också är han galen. Vad tjänar det till att lyssna på honom?

21 Andra sa: Så talar inte den som är besatt av en ond ande. Kan en ond ande verkligen öppna ögonen på blinda människor?

De judiska ledarna trängs omkring Jesus

22-23 Det var vinter och Jesus var i Jerusalem, när tempelinvigningsfesten firades. Han gick omkring i den del av templet som kallas Salomos pelargång.

24 Då omringade de judiska ledarna honom och frågade: Hur länge ska du hålla oss i spänning? Om du är Messias så säg det öppet.

25 Det har jag redan sagt er, men ni tror det inte, svarade Jesus. De under jag gör i Faderns namn bevisar det.

26 Men ni tror mig inte för ni tillhör inte min fårhjord.

27 Mina får känner igen min röst, och jag känner dem, och de ska följa mig.

28 Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig gå under. Ingen ska ta dem ifrån mig

29 för min Far har gett dem till mig, och han har större makt än någon annan. Ingen kan stjäla dem från mig.

30 Jag och Fadern är ett. • Är det något i den här texten som är särskilt betydelsefullt för dig?
 • Var det något som var svårt att förstå?
 • Vad säger dagens text till oss om Gud? Om människor? Om Guds relation med oss?
 • Hur tycker du att den här texten relaterar till frågorna vi samtalade om tidigare: ”Hur kan en person som tagit emot Jesus veta med säkerhet att vi kommer tillbringa evigheten med Gud?”
 • Har du några andra frågor eller kommentarer på den här texten?
 • Hur skulle du sammanfatta det vi lärt oss idag?
 • Kan vi se några likheter mellan hur det var då när den här texten skrevs och vad vi ser i vårt samhälle, våra familjer och relationer idag?

Slutsats:

1 Johannesbrevet 5:11-13

11 Vad är det då Gud har sagt? Jo, han har gett oss evigt liv och att det livet finns i hans Son.

12 Den som i tro lever i gemenskap med Guds Son han har därför livet, men den som inte tror på Sonen har inte livet.

13 Jag har skrivit detta till er som tror på Guds Son, för att ni ska veta att ni har evigt liv.På korset lade Jesus, den Gode Herden, ner sitt liv som ett offer för våra synder. När vi satte vår tro till Jesus som vår Herre och Frälsare, blev vi ett av hans får och började följa honom. Han vill att vi ska veta att vi har evigt liv och ingenting kan ta det från oss. Vet du om du har tagit emot Jesus i ditt liv? Vet du med säkerhet att du har evigt liv?

Blicka Framåt

Det viktigaste är hur vi tillämpar vad vi lär oss, därför vill vi hjälpa varandra komma på olika sätt att göra det. Några frågor som kan hjälpa oss:

Hämta kontur att skriva ut
firststepswithgod.com/swe/print/2