Att uppleva Guds kärlek och Förlåtelse

Första Stegen är en resurs för att hjälpa dig förstå och växa i vad det innebär att vara en efterföljare till Kristus. De här träffarna kommer hjälpa oss att tillsammans upptäcka och tillämpa några av de grundläggande principerna i vad det betyder att följa Kristus och berätta om honom för andra.

Blicka Bakåt

  • Vad är du tacksam för den här veckan?
  • Vad har du som du känner är svårt och hur kan vi hjälpa till?
  • Vilka behov har du sett i samhället där vi bor/vårt campus/vår skola?

Det vore bra att be för varandra kring de här behoven.

  • Hur har du tillämpat lektionen från förra veckan?
  • Vem har du berättat för och vad fick du för reaktion?

Blicka Uppåt

Huvudfråga: Hur kan vi ständigt uppleva en nära relation med Gud?

Påstående: Synden påverkar vår gemenskap (eller närhet) med Gud, men vår relation förblir säker.

Lukas 15:11-24

11 För att ytterligare förklara denna tanke berättade han följande: En man hade två söner.

12 Den yngre sa till sin far: 'Jag vill ha min del av arvet nu, i stället för att vänta tills du dör.' Då gick fadern med på att dela sin egendom mellan sönerna.

13 Några dagar senare gav sig den yngre sonen iväg till ett främmande land. Där levde han livets glada dagar och gjorde slut på alla sina pengar.

14 En svår hungersnöd drabbade landet och han började lida nöd.

15 I sin förtvivlan bad han då en lantbrukare att anställa honom för att vakta hans svin.

16 Men så småningom blev han så hungrig, att han till och med skulle ha kunnat äta svinens mat, men ingen gav honom något.

17 När han till sist tog sitt förnuft till fånga sa han till sig själv: 'Hemma har till och med de anställda vad de behöver och mer därtill, och här går jag och håller på att dö av hunger!

18 Jag går hem till min far och säger: 'Far, jag har syndat mot både Gud och dig,

19 och jag är inte längre värd att kallas din son. Men var snäll och låt mig få arbeta som en av dina tjänare.'

20 Han återvände alltså hem till sin far. Medan han fortfarande var långt borta såg hans far honom och fylldes av kärlek och medkänsla. Han sprang emot sin son och kramade om honom och kysste honom.

21 Sonen utbrast: 'Far, jag har syndat mot Gud och mot dig och är inte längre värd att kallas din son.'

22 Men hans far sa till tjänarna: 'Skynda er! Ta fram den bästa högtidsdräkten i huset och sätt på honom den. Och en ring med juveler och ett par skor!

23 Och slakta gödkalven som vi har. Vi måste fira det här.

24 För min son var död, men han har återvänt till livet. Han var förlorad, men är återfunnen.' Och så började festen.  • Är det något i den här texten som är särskilt betydelsefullt för dig?
  • Var det något som var svårt att förstå?
  • Vad säger dagens text till oss om Gud? Om människor? Om Guds relation med oss?
  • Hur tycker du att den här texten relaterar till frågorna vi samtalade om tidigare: ”Hur kan vi ständigt uppleva en nära relation med Gud?”

Slutsats:

1 Johannesbrevet 1:9

Men om vi bekänner våra synder för honom, kan vi lita på att han håller sitt löfte och förlåter oss. Då finns det inget som hindrar vår gemenskap med honom.Att bekänna är att helt enkelt säga till Gud att du har gjort fel mot honom och be honom att förlåta dig. Gud lovar att om vi bekänner vår synd, kommer han att förlåta vår synd.

Genom att vända tillbaka till Gud och bort från din synd, kommer du att uppleva hans kärlek och förlåtelse som han gav oss genom Jesus död på korset. Istället för skuld, fördömelse och straff, kommer din gemenskap (närhet) med Gud bli återupprättad.

Blicka Framåt

Det viktigaste är hur vi tillämpar vad vi lär oss, därför vill vi hjälpa varandra komma på olika sätt att göra det. Några frågor som kan hjälpa oss:

Hämta kontur att skriva ut
firststepswithgod.com/swe/print/3