Att Berätta Om Jesus För Andra

Första Stegen är en resurs för att hjälpa dig förstå och växa i vad det innebär att vara en efterföljare till Kristus. De här träffarna kommer hjälpa oss att tillsammans upptäcka och tillämpa några av de grundläggande principerna i vad det betyder att följa Kristus och berätta om honom för andra.

Blicka Bakåt

  • Vad är du tacksam för den här veckan?
  • Vad har du som du känner är svårt och hur kan vi hjälpa till?
  • Vilka behov har du sett i samhället där vi bor/vårt campus/vår skola?

Det vore bra att be för varandra kring de här behoven.

  • Hur har du tillämpat lektionen från förra veckan?
  • Vem har du berättat för och vad fick du för reaktion?

Blicka Uppåt

Huvudfråga: Om att ha relation med Jesus är är så goda nyheter, hur kan vi berätta om dessa goda nyheter för andra?

Påstående: Alla som har mött Jesus kan dela sin upplevelse med andra, så att de också kan få möta Jesus. Precis som du fick sätta ord på ditt vittnesbörd första veckan vi träffades, ska vi idag få höra hur ett vittnesbörd användes för att påverka inte bara en person, utan en hel stad!

Johannes 4:1-42

När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att flera kom till honom än till Johannes för att döpas och bli lärjungar -

Jesus döpte dem inte själv utan lärjungarna gjorde det -

lämnade han Judeen och återvände till Galileen.

På vägen dit var han tvungen att gå genom Samarien.

5-6 När han mitt på dagen närmade sig staden Sykar kom han till Jakobs brunn, som ligger på den mark som Jakob gav sin son Josef. Jesus var trött av den långa vandringen och satte sig vid brunnen.

Efter en stund kom en samarisk kvinna för att hämta vatten och Jesus bad henne att få lite att dricka.

Han var ensam just då för lärjungarna hade gått in till staden för att köpa mat.

Hon blev förvånad över att en jude bad en samarisk kvinna som henne om vatten. Judarna brukade inte ens vilja ha något med dem att göra.

10 Han svarade: Om du bara visste vilken underbar gåva Gud har i beredskap åt dig, och om du anade vem jag är, skulle du i stället be mig om det vatten som leder till liv.

11 Men du har ju varken rep eller hink, sa hon, och det här är en mycket djup brunn. Varifrån ska du få det vattnet?

12 Du är väl inte större än vår förfader Jakob? Kan du ge mig bättre vatten än det som han och hans söner och boskap tyckte så mycket om?

13 Jesus svarade att de som dricker av det vattnet snart blir törstiga igen.

14 Men det vatten jag ger dem, sa han, blir en ständig källa som väller fram inom dem och som alltid flödar med evigt liv.

15 Herre, sa kvinnan. Ge mig lite av det vattnet. Sedan behöver jag aldrig vara törstig mer och gå den långa vägen hit ut varje dag.

16 Gå och hämta din man, sa Jesus till henne.

17-18 Men jag är ju inte gift, svarade hon.Alldeles riktigt, sa Jesus. Du har haft fem män, och du är inte heller gift med den man som du bor ihop med nu. Du kunde inte sagt ett sannare ord.

19 Herre, sa kvinnan. Du måste vara en profet.

20 Men säg mig hur kommer det sig att ni judar påstår att Jerusalem är den enda plats där man ska fira gudstjänst, medan vi samarier menar att det ska ske här på det berg där våra förfäder firade sina gudstjänster?

21-22 ,

23-24 Jesus förklarade: Den tid kommer när människor inte längre behöver diskutera om de ska be till Fadern här på detta berg eller i Jerusalem. Det är inte var man ber som är det viktiga, utan hur man ber. Frågan är om vår bön är andlig och äkta? För Gud är Ande. Det är så Gud vill att vi ska be. Men ni samarier vet så lite om honom, ni vet inte hur ni ska be, men vi judar känner honom väl, för frälsningen kommer till världen genom judarna.

25 Kvinnan sa: Ja, jag vet att Messias ska komma en gång, den som de kallar Kristus, och när han kommer ska han förklara alltsammans för oss.

26 Då sa Jesus till henne: Det är jag som är Messias.

Jesus talar om en andlig skörd

27 Just då kom lärjungarna tillbaka. De blev förvånade när de såg att han talade med en kvinna, men ingen av dem frågade honom varför eller vad de samtalade om.

28-29 Då lämnade kvinnan sin vattenkruka vid brunnen och sprang tillbaka till staden och ropade till alla: Kom och träffa en man som har berättat för mig om allt vad jag har gjort! Jag undrar om inte han är Messias?

30 Och folk strömmade nyfikna ut från staden för att få se honom.

31 Under tiden ville lärjungarna ge Jesus någonting att äta,

32 men han tackade nej och sa: Jag har mat som ni inte känner till.

33 Lärjungarna sa då till varandra: Vem har gett honom mat?

34 Då förklarade Jesus: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att utföra hans uppdrag.

35 Tror ni inte att man börjar skörda förrän om fyra månader när sommaren är slut? Se er omkring. Stora fält är mogna och färdiga att skördas.

36 Skördearbetarna som för människor till evigt liv ska få god lön. Vilken glädje väntar inte både den som sår och den som skördar!

37 För det är sant att en sår och en annan skördar.

38 Jag sänder ut er att skörda där ni inte har sått. Andra har utfört arbetet och ni får bärga skörden.

Många samarier kommer till tro

39 Många människor i staden Sykar trodde nu att Jesus var Messias därför att kvinnan sagt: Han visste allt om mig.

40-41 När de kom till brunnen för att se honom bad de honom att stanna kvar hos dem. Det gjorde han också under två dagar, och det var tillräckligt för att ännu fler skulle komma till tro när de lyssnade på honom.

42 Sedan sa de till kvinnan: Nu tror vi därför att vi själva har hört honom, inte på grund av vad du berättade för oss. Han är verkligen världens Frälsare.  • Är det något i den här texten som är särskilt betydelsefullt för dig?
  • Var det något som var svårt att förstå?
  • Vad säger dagens text till oss om Gud? Om människor? Om Guds relation med oss?

Slutsats:

Hur tycker du att den här texten relaterar till frågorna vi samtalade om tidigare:”Hur berättar vi om Jesus för andra?”

Blicka Framåt

Det viktigaste är hur vi tillämpar vad vi lär oss, därför vill vi hjälpa varandra komma på olika sätt att göra det. Några frågor som kan hjälpa oss:

Hämta kontur att skriva ut
firststepswithgod.com/swe/print/4