Att Växa Andligt

Första Stegen är en resurs för att hjälpa dig förstå och växa i vad det innebär att vara en efterföljare till Kristus. De här träffarna kommer hjälpa oss att tillsammans upptäcka och tillämpa några av de grundläggande principerna i vad det betyder att följa Kristus och berätta om honom för andra.

Blicka Bakåt

 • Vad är du tacksam för den här veckan?
 • Vad har du som du känner är svårt och hur kan vi hjälpa till?
 • Vilka behov har du sett i samhället där vi bor/vårt campus/vår skola?

Det vore bra att be för varandra kring de här behoven.

 • Hur har du tillämpat lektionen från förra veckan?
 • Vem har du berättat för och vad fick du för reaktion?

Blicka Uppåt

Huvudfråga: Hur kan vi fortsätta växa i relationen med Jesus?

Påstående: Som i alla relationer, är kommunikation nyckeln. Gud vill kommunicera med oss och att vi kommunicerar med honom.

Apostlagärningarna 2:42-47

42 De förenade sig med de andra troende och deltog regelbundet i apostlarnas undervisning, i gudstjänsterna, i brödsbrytelsen och i bönen.

43 Och en känsla av djup respekt fanns hos alla, för apostlarna utförde många under.

44 Och alla de troende var ständigt tillsammans och delade allt med varandra.

45 De sålde sina tillhörigheter och delade med sig till dem som behövde något.

46 Varje dag bad de tillsammans i templet, och i hemmen samlades de i små grupper för att bryta bröd. De delade sina måltider i uppriktig glädje och tacksamhet

47 och lovprisade Gud. Och alla i staden var vänligt inställda till dem, och varje dag växte församlingen i antal eftersom Gud frälste många. • Är det något i den här texten som är särskilt betydelsefullt för dig?
 • Var det något som var svårt att förstå?
 • Vad säger dagens text till oss om Gud? Om människor? Om Guds relation med oss?
 • Hur tycker du att den här texten relaterar till frågorna vi samtalade om tidigare: ”Hur fortsätter vi att växa i relationen med Jesus?”
 • Har du några andra frågor eller kommentarer på den här texten?
 • Hur skulle du sammanfatta det vi lärt oss idag?
 • Kan vi se några likheter mellan hur det var då när den här texten skrevs och vad vi ser i vårt samhälle, våra familjer och relationer idag?

Slutsats:

Genom att tala med Gud i bönen, lyssna till honom genom Bibeln och samlas med andra kristna, kan vi fortsätta växa i relationen med Jesus och lära känna honom bättre.

Blicka Framåt

Det viktigaste är hur vi tillämpar vad vi lär oss, därför vill vi hjälpa varandra komma på olika sätt att göra det. Några frågor som kan hjälpa oss:

Hämta kontur att skriva ut
firststepswithgod.com/swe/print/5