Vem är Den Helige Ande?

Första Stegen är en resurs för att hjälpa dig förstå och växa i vad det innebär att vara en efterföljare till Kristus. De här träffarna kommer hjälpa oss att tillsammans upptäcka och tillämpa några av de grundläggande principerna i vad det betyder att följa Kristus och berätta om honom för andra.

Blicka Bakåt

 • Vad är du tacksam för den här veckan?
 • Vad har du som du känner är svårt och hur kan vi hjälpa till?
 • Vilka behov har du sett i samhället där vi bor/vårt campus/vår skola?

Det vore bra att be för varandra kring de här behoven.

 • Hur har du tillämpat lektionen från förra veckan?
 • Vem har du berättat för och vad fick du för reaktion?

Blicka Uppåt

Huvudfråga: Vem hjälper oss att förstå och uppleva det som vi talat om de senaste veckorna?

Påstående: Den Helige Ande finns alltid tillgänglig för att hjälpa oss förstå och uppleva det Kristna livet.

Johannes 14:15-27

15-16 Om ni älskar mig så lev som jag har lärt er. Och jag ska be Fadern att han i mitt ställe ska sända er en annan Hjälpare som aldrig ska lämna er.

17 Det är den helige Ande, som leder er in i den fulla sanningen. Världen kan inte ta emot honom, för den söker inte efter honom och känner honom inte. Men ni gör det, för han bor hos er nu och kommer att vara i er.

18 Nej, jag ska inte överge er eller lämna er föräldralösa, utan jag ska komma till er.

19 Snart kommer ingen längre att se mig här i världen, men ni ska se mig. Och därför att jag lever ska ni också göra det.

20 Då kommer ni att veta att jag är i min Far och att ni är i mig och jag i er.

21 Den som lyder mina bud och lever efter dem älskar mig, och därför att han älskar mig kommer min Far att älska honom. Det kommer jag också att göra, och jag ska ge mig till känna för honom.

22 Judas (inte Judas Iskariot, utan den andre lärjungen med samma namn) sa till honom: Herre, varför ska du ge dig till känna bara för oss lärjungar och inte för hela världen?

23 Jesus svarade: Jag ger mig till känna bara för dem som älskar mig och lyder mina ord. Fadern ska också älska dem, och vi ska komma till dem och stanna hos dem.

24 Den som inte rättar sig efter vad jag säger älskar mig inte. Och kom ihåg att det jag säger kommer inte från mig själv, utan det har jag fått av Fadern som har sänt mig.

25 Jag säger er detta medan jag fortfarande är hos er.

26 Men när Fadern i mitt ställe sänder Hjälparen, och Hjälparen är den helige Ande, så kommer han att lära er mycket och påminna er om allt som jag har lärt er.

27 Även om jag inte stannar hos er så ska ni ha frid. Jag ger er min frid, en frid som ingen annan kan ge er. Var därför inte oroliga och rädda. • Är det något i den här texten som är särskilt betydelsefullt för dig?
 • Var det något som var svårt att förstå?
 • Vad säger dagens text till oss om Gud? Om människor? Om Guds relation med oss?
 • Hur tycker du att den här texten relaterar till frågorna vi samtalade om tidigare: ”Vem hjälper oss att förstå och uppleva det Kristna livet?”
 • Har du några andra frågor eller kommentarer på den här texten?
 • Hur skulle du sammanfatta det vi lärt oss idag?
 • Kan vi se några likheter mellan hur det var då när den här texten skrevs och vad vi ser i vårt samhälle, våra familjer och relationer idag?

Slutsats:

Den Helige Ande är Guds sätt att hjälpa oss förstå och uppleva vad det innebär att leva det Kristna livet. Den Helige Ande är alltid med oss och han hjälper oss komma ihåg vad Gud har lärt oss, liksom han påminner oss om att Gud är här med oss.

Blicka Framåt

Det viktigaste är hur vi tillämpar vad vi lär oss, därför vill vi hjälpa varandra komma på olika sätt att göra det. Några frågor som kan hjälpa oss:

Under nästa vecka, ta en stund och titta också på några av de här texterna som en hjälp:

Galaterbrevet 5:16-26

16 Jag uppmanar er till att låta den helige Ande bestämma över era liv. Han kommer att tala om för er vart ni ska gå och vad ni ska göra, och då kommer ni inte längre att följa er onda natur.

17 Vi vill nämligen på grund av vår mänskliga natur göra det som är ont och som är raka motsatsen till allt det goda som den helige Ande vill att vi ska göra. Och det goda som vi vill göra, när den helige Ande får sin vilja igenom med oss, står i strid med våra naturliga önskningar. Dessa två krafter inom oss strider ständigt med varandra för att få kontroll över oss och vi tvingas leva i detta spänningstillstånd.

18 Men när vi är ledda av den helige Ande, behöver vi inte längre leva under lagens tvång.

19 Resultatet av våra egna onda begär är tydligt och klart: omoral, orena tankar, utsvävningar,

20 avgudadyrkan, ockultism, hat och fiendskap, avundsjuka och vrede, egoism och habegär, oenighet och intriger, villoläror,

21 maktkamp, dryckenskap, vilda fester och mycket annat. Låt mig få säga det än en gång, att den som lever ett sådant liv kommer inte att ärva Guds rike.

22 Men när den helige Ande får behärska våra liv, skapar han ett helt annat slag av frukt i oss: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,

23 mildhet och självbehärskning. Detta står inte i strid med de judiska lagarna.

24 De som tillhör Kristus har spikat fast sina naturliga onda begär på hans kors och alltså korsfäst dem där.

25 Om vi nu lever i den helige Andes kraft, låt då den helige Ande styra vårt liv in i minsta detalj.

26 Då behöver vi inte vara avundsjuka på varandra och jaga efter ära och popularitet.Efesierbrevet 5:15-18

15-16 Var noga med hur ni lever och visa ansvar. Handla inte oklokt! Var visa! Gör det mesta möjliga av varje tillfälle ni kan göra något gott.

17 Handla inte tanklöst, utan försök att ta reda på vad Herren vill, och gör vad han vill att ni ska göra.

18 Drick er inte fulla på vin, för det leder till utsvävningar. Låt er i stället fyllas av den helige Ande, och låt er behärskas av honom.1 Korinthierbrevet 2:9-3:3

9 Det är detta Skriften menar när den säger att ingen människa har någonsin sett, hört eller ens kunnat föreställa sig vilka underbara saker Gud har förberett åt dem som älskar Herren.

10 Men vi känner till allt detta, eftersom Gud har sänt sin Ande för att tala om det för oss, och hans Ande utforskar och visar oss alla Guds djupaste hemligheter.

11 Ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker eller verkligen är, utom den personen själv. Och ingen kan känna Guds tankar utom Guds egen Ande.

12 Och Gud har faktiskt gett oss sin Ande, inte världens ande, för att vi ska kunna förstå hans tankar och de gåvor av nåd och välsignelse som han har gett oss.

13 När vi har berättat för er om dessa gåvor, har vi till och med använt samma ord som den helige Ande använde, inte ord som vi som människor skulle välja. Vi använder alltså den helige Andes ord för att förklara andliga sanningar.

14 Den människa som inte har Anden kan inte förstå och kan inte ta emot de tankar från Gud, som den helige Ande ger. De låter oförnuftiga, eftersom bara de som har den helige Ande inom sig kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart.

15 Men den andliga människan har insikt i allt, och det oroar och förbryllar världens människor, som inte förstår vad det är frågan om.

16 Men hur skulle de kunna det? De har ju aldrig lärt känna Herrens tankar och de kan inte ge honom råd. Men hur ofattbart det än kan verka, så har faktiskt vi kristna inom oss del av samma sinne och tankar som Kristus själv.

1 Kära bröder, nu har jag talat till er som till nyomvända kristna, som ännu delvis är kvar i sitt gamla livsmönster. Jag kan inte tala till er som jag skulle göra till mogna kristna, som är fyllda av Anden.

2 Jag har varit tvungen att mata er med mjölk och inte med fast föda, eftersom ni inte kan smälta något kraftigare. Ja, än i dag måste ni fortfarande ha mjölk,

3 för ni är fortfarande bara kristna spädbarn, som i första hand lyder era egna önskningar och inte Guds. När ni är avundsjuka på varandra och delar upp er i grupper, bevisar inte det att ni fortfarande är barn, som vill ha sin egen vilja fram? Ni handlar faktiskt som människor som inte alls tillhör Herren.Hämta kontur att skriva ut
firststepswithgod.com/swe/print/6