Att Leva i Guds Kraft

Första Stegen är en resurs för att hjälpa dig förstå och växa i vad det innebär att vara en efterföljare till Kristus. De här träffarna kommer hjälpa oss att tillsammans upptäcka och tillämpa några av de grundläggande principerna i vad det betyder att följa Kristus och berätta om honom för andra.

Blicka Bakåt

  • Vad är du tacksam för den här veckan?
  • Vad har du som du känner är svårt och hur kan vi hjälpa till?
  • Vilka behov har du sett i samhället där vi bor/vårt campus/vår skola?

Det vore bra att be för varandra kring de här behoven.

  • Hur har du tillämpat lektionen från förra veckan?
  • Vem har du berättat för och vad fick du för reaktion?

Blicka Uppåt

Huvudfråga: Hur lever vi ut det Kristna livet när det ibland verkar så svårt?

Påstående: I vår egen styrka kan vi inte leva på det sätt som Gud vill, men med hans hjälp genom den Helige Ande, har vi kraften att leva på det sätt som Gud vill.

  • Var det något som var svårt att förstå?
  • Vad säger dagens text till oss om Gud? Om människor? Om Guds relation med oss?
  • Hur tycker du att den här texten relaterar till frågorna vi samtalade om tidigare: ”Hur lever vi ut det Kristna livet?”
  • Har du några andra frågor eller kommentarer kring den här texten?
  • Hur skulle du sammanfatta det vi lärt oss idag?

Slutsats:

Genom att koppla upp oss på den kraft som finns tillgänglig för oss genom den Helige Ande, får vi förmågan att leva på det sätt som Gud hade tänkt för oss. Om vi med vår egen styrka försöker leva på det viset, kommer vi inte kunna bära särskilt mycket frukt och leva på det sätt Gud vill att vi ska leva. Vi behöver förlita oss på den Helige Ande varje dag.

Ett praktiskt verktyg för att hjälpa oss att göra detta är, som vi lärde oss tidigare, en enkel illustration kring andning. Precis som vi andas in syre och andas ut koldioxid, så kan vi andas andligen. Andlig andning är helt enkelt detta: Vi andas ut vår synd, genom bekännelse (som vi berörde för några veckor sen), och sen andas vi in genom att ta till oss den kraft som finns tillgänglig för oss enom den Helige Ande. Om du gör detta regelbundet, kommer du få förmågan att leva det liv som Gud vill att du ska leva.

Blicka Framåt

Det viktigaste är hur vi tillämpar vad vi lär oss, därför vill vi hjälpa varandra komma på olika sätt att göra det. Några frågor som kan hjälpa oss:

Hämta kontur att skriva ut
firststepswithgod.com/swe/print/7