Tips

Bibeln

Ett av målen med Första Stegen är att hjälpa deltagarna läsa Bibeln på egen hand. Detta är ett av huvudsyftena med att utgå från ett textavsnitt per gång, att de lär sig att läsa en berättelse åt gången istället för att bläddra runt i hela Bibeln. Ett bra sätt att hjälpa deltagarna att lära känna Bibeln, är att se till att de har en egen Bibel och att de om möjligt läser ur den vid träffarna. Hjälp dem hitta textavsnittet varje vecka och låt dem sedan läsa med i sin egen Bibel.

Gemenskap

Ett bra sätt att hjälpa en ny Kristen att bli grundad i sin tro, är att få med dem i en Kristen gemenskap. Se till att du inte är den enda Kristna personen de känner, utan passa på att presentera dem för dina Kristna vänner, och bjud med dem till kyrkan. Om din kyrka inte passar för dem, erbjud dig att gå med dem och besöka en lokal kyrka.

Kontrollera Förståelsen

Vi kan inte förutsätta någonting när vi arbetar med en ny Kristen. Detta kan vara första gången någonsin de läst en Bibel eller hört några Bibelberättelser, och första gången de stött på något av det språk vi som Kristna använder. Så tänk på detta när du möter dem. Kontrollera alltid förståelsen, antingen genom att fråga dem om de känner till vissa koncept eller ord, eller genom att formulera saker på deras sätt. Ge dem utrymme att uttrycka att det är något de faktiskt inte förstår. Det kan vara så enkelt som att du ändrar din fråga från ”Hängde du med på det här?” till ”Av det som vi pratade om nu, vad känner du att du inte hängde med på?” Detta är särskilt viktigt när vi möter människor som inte har svenska som modersmål.

Evangeliet

Det är viktigt att allt som du kommunicerar talar om evangeliet, snarare än en samling regler som måste följas. Låt relationen med Gud vara kontexten för allting.